Představujeme vám fotbalovou školu Tomáše Juna, bývalého prvoligového hráče a reprezentanta České republiky, který je hlavním garantem a organizátorem této školy, kde vám nabídne jak příměstské fotbalové kempy, tak i celoroční individuální tréninky.

Ve spolupráci se špičkovým týmem odborníků v oboru psychologie, kondiční trenér, fyzioterapie, zdravá výživa, připravíme trénink zaměřený na posouvání hranic a limitů v rychlosti, výbušnosti, dynamice, motorice, obratnosti spolu se zdokonalováním techniky zpracovaní, přihrávky a vedení míče v maximální možné rychlosti. Získávání a budování sebedůvěry. Odstranit špatné návyky v technice běhu a práce s míčem, abychom zajistili komplexní rozvoj dítěte ve všech nejdůležitějších aspektech. Do kempu můžete přihlásit své děti od 6 do 15 let. S dětmi budou pracovat profesionální trenéři v čele s Tomášem Junem a každé z dětí dostane dres se svým jménem, který mu zůstává i po skončení kempu.

Kromě tohoto kempu nabízíme celoročně i individuální tréninky s Tomášem Junem.